september 27, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Klimaattoezeggingen van grote Nederlandse bedrijven voldoen niet aan de eisen van het Akkoord van Parijs

Klimaattoezeggingen van grote Nederlandse bedrijven voldoen niet aan de eisen van het Akkoord van Parijs

Berlijn, 5 juli 2022 – Nieuwe analyse die vandaag is gepubliceerd, toont aan dat grote Nederlandse bedrijven zich ertoe hebben verbonden de uitstoot tegen 2030 met gemiddeld slechts 19% te verminderen, minder dan de eis om de uitstoot tegen 2030 te halveren, volgens het zesde beoordelingsrapport van het IPCC van dit jaar.

Dit is de eerste uitgebreide analyse van 29 Nederlandse bedrijven en financiële instellingen op basis van een onderzoek in opdracht van Milieudefence. Het onderzoek werd uitgevoerd door het New Climate Institute en evalueert 21 bedrijven die actief zijn in de reële economie en 8 financiële instellingen om de transparantie en integriteit van hun benadering van klimaatverantwoordelijkheid te bepalen.

Het rapport maakt gebruik van een 5-punts integriteitsschaal. Er waren geen bedrijven die een hoge of redelijke integriteit vertoonden, en slechts vijf vielen in de categorie matige integriteit – AkzoNobel, BAM Groep, DSM, Stellantis en Tata Steel Nederland. Maar liefst 24 bedrijven vallen in de categorie lage of zeer lage integriteit (zie de tabel aan het einde voor een volledige uitsplitsing van alle bedrijven).

Deze 29 bedrijven zijn de meest klimaatgerelateerde spelers in hun respectievelijke vakgebieden. Een gemiddelde reductie van slechts 19% van hun verplichtingen in 2030 is lager dan de emissiereducties die wereldwijd en in Nederland nodig zijn.

De meeste langetermijndoelen die na 2030 zijn vastgesteld, zijn niet duidelijk, zoals vastgesteld door 20 van de 21 bedrijven die actief zijn in de reële economie. netto nul Of Het klimaat is neutraal doelstellingen, maar dit vertaalt zich voor slechts twee bedrijven in een verbintenis tot verregaande decarbonisatie. Stellandis en DSM bevestigen dat hun netto-nuldoelstellingen moeten worden geïnterpreteerd als een verbintenis om hun emissies in de gehele waardeketen met ten minste 90% te verminderen. Andere bedrijven sluiten significante emissiebronnen expliciet uit, specificeren niet welke emissiebronnen worden gedekt, of vertrouwen op compensaties om hun klimaatverplichtingen na te komen.

READ  MAMMA MIA in het Dutch Apple Dinner Theater

Silk Moultige van het NuClimate Institute, hoofdauteur van het rapport, zei dat geen enkel bedrijf gedetailleerde emissiereductieplannen had gepubliceerd:

“Hoewel we de indruk hebben dat bedrijven na de oproep van MilieuDefense gedetailleerde informatie hebben verstrekt over hun reductieplannen, zijn hun plannen vaak ontoereikend. De plannen van veel bedrijven zijn oppervlakkig of gaan niet in op de belangrijkste emissiebronnen.

Onder financiële instellingen bracht het onderzoek enkele veelbelovende ontwikkelingen aan het licht met betrekking tot toenemende beperkingen, niet alleen op investeringen in steenkool, maar ook op upstream olie en gas. Geen van hen heeft echter fossiele brandstoffen volledig uit hun portefeuille verwijderd en velen blijven financiële diensten verlenen voor schadelijke activiteiten in de landgebruik- of landbouwsector. Financiële instellingen moeten dringend vooruitgang boeken bij het verbeteren van het uitsluitings- en inclusiebeleid om de financiering voor decarbonisatie te versnellen.

Als bedrijven doelen stellen die te sterk zijn om voor te komen, kunnen de gevolgen groot zijn. Regelgevers kunnen bedrijven op hun woord geloven en geen strikte richtlijnen en voorschriften opstellen om verandering teweeg te brengen. Consumenten worden misleid door de mogelijk valse beweringen van deze bedrijven. En beleggers die zich zorgen maken over het klimaatrisico van hun portefeuilles, begrijpen misschien niet wie het beste is voorbereid op verandering.

De bevindingen van het rapport komen te midden van een toename van het bewustzijn en de kritische blik op de klimaatverplichtingen van bedrijven in Nederland. Vorig jaar oordeelde een Nederlandse rechtbank in een historische uitspraak dat het klimaatbeleid van Shell zijn “zorgplicht” jegens de Nederlandse burgers schendt en beval het bedrijf ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Evenzo riep de Nederlandse waakhond voor advertentiestandaarden Shell en KLM op om zich te onthouden van misleidende beweringen over klimaatneutraliteit. Verhoogde controle en verbeterde dialoog in Nederland zullen Nederlandse bedrijven ertoe brengen de transparantie en integriteit van hun activiteiten aanzienlijk te verbeteren en klimaatleiderschap op het wereldtoneel te tonen.

READ  Dutch Parcel Delivery Startup Trunks Serie B haalt 15m . op