juni 19, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Commissariaat publiceert nieuwe beleidsregels voor commerciële mediadiensten

Commissariaat publiceert nieuwe beleidsregels voor commerciële mediadiensten

Het Commissariaat voor de Media heeft onlangs nieuwe beleidsregels voor commerciële mediadiensten gepubliceerd. Beleidsbepalingen hebben betrekking op reclame, sponsoring en productplaatsing. Beleidsregels voor programmatoewijzing en beleidsregels voor geschiktheid op aanvraag van commerciële mediadiensten zijn ook gepubliceerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten uit deze beleidsbepalingen.

Nederlandse Media Autoriteit

Het Commissariaat voor de Media is verantwoordelijk voor audiovisuele content en distributiezaken in Nederland. Zij verleent vergunningen aan omroepen, registreert VOD-diensten, andere mediadiensten en ziet systematisch toe op de naleving van de bepalingen van de Mediawet op het gebied van onder meer programma-toewijzing, reclame, sponsoring, productplaatsing en de bescherming van minderjarigen.

Geschiktheid van beleidsregel op aanvraag van commerciële mediadiensten tegen 2022

Met deze beleidsbepaling legt het Commissariaat uit hoe het in de praktijk zal bepalen of een on-demand commerciële mediadienst onder haar toezicht valt. Een nieuwe toevoeging aan deze beleidsbepaling is dat aanbieders van on-demand commerciële mediadiensten niet langer alleen videoplatformdiensten mogen leveren, maar nu ook aanbieders van videoplatformdiensten zoals YouTube, Instagram en dergelijke. TikTok. Het Commissariaat voor de Media verwijst nu naar videoplatformdiensten als video-uploaders.

Vanaf 1 juli 2022 moeten video-uploaders die aan bepaalde eisen voldoen zich registreren bij het Commissariaat en voldoen aan de bepalingen van de Mediawet. (Zie ook:”Nederland publiceert nieuwe regels en registratievereisten voor influencers“)

Beleidsregel voor offertes van commerciële mediabedrijven in 2022

De Mediawet 2008 is op 1 november 2020 gewijzigd met de inwerkingtreding van de gewijzigde Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Bij de herziening van de richtlijn in 2018 is geprobeerd om commerciële mediadiensten op aanvraag (d.w.z. VOD-diensten) en omroepdiensten zo consistent mogelijk te maken. Als gevolg hiervan moeten VOD-services nu voldoen aan quotaregels. Dit betekent onder andere VOD-diensten moeten ten minste 30% Europese werken in hun catalogi opnemen.

READ  De regering van Canada markeert Nederlandse Open Monumentendag

Het totale aantal Europese titels op de lijst in kwestie wordt vergeleken met alle titels op die lijst om het aandeel Europese werken van de commerciële mediadienst, zoals vereist, te bepalen. Volledige seizoenen van speelfilms en tv-series worden altijd beschouwd als titels in deze categorie. Als de VOD-dienstverlener kan aantonen dat de productie- of aanschafkosten van een aflevering van een televisieserie meer dan 2 miljoen euro bedragen, kan de aflevering als film worden aangemerkt.

Er zijn onder meer VOD-diensten nodig om de promotie van Europese werken te bevorderen:

  1. Een sectie gewijd aan Europese werken die toegankelijk is op de startpagina van de dienst;

  2. Mogelijkheid om te zoeken naar Europese werken in de zoekfunctie;

  3. Gebruik van banners of soortgelijke apparaten.

De eis van 30% Europese productie van werken is niet van toepassing op aanbieders van VOD-diensten met lage inkomsten of een laag publiek. In verband met een lage omzet heeft de Mediacommissie een limiet van 2 miljoen euro vastgesteld volgens de richtlijnen van de Europese Commissie. Aanbieders van VOD-diensten met een jaaromzet die deze limiet niet overschrijden, kunnen deze vrijstelling aanvragen. Wat betreft andere uitzonderingen stelt het Commissariaat dat er een laag publiek is wanneer het aantal potentiële gebruikers 80% van de totale bevolking van Nederland is, maar het gebruikersaandeel van de betreffende VOD-dienst minder dan 1% is. Houd rekening met het aantal potentiële gebruikers. In dat geval kan de VOD-dienstverlener ontheffing aanvragen op basis van weinig kijkers.

Het Commissariaat kan ontheffing verlenen als het door de aard of inhoud van de VOD-dienst niet praktisch of onredelijk is om aan de quota-eisen te voldoen. Bij de beoordeling of dit waar is, kan de Mediacommissie rekening houden met de volgende omstandigheden: de doelgroep van de commerciële mediadienst op aanvraag (bijvoorbeeld een specifieke doelgroep zoals kinderen) of de aard ervan (bijvoorbeeld paardenraces, honkbal- of operamuziek, momenteel niet binnen de EU geproduceerd), het onvermogen om een ​​voldoende aantal rechten voor Europese werken te verkrijgen of speciale economische situaties (bijv. initiële uitgiftediensten voor nieuwe on-demand commerciële media). Wanneer een ontheffing wordt verleend wegens aanloopproblemen, mag de ontheffing niet langer dan drie kalenderjaren worden verleend.

READ  Jack Alkadi werd na zijn dood gekroond tot koning van de Dutch Fork

2022 Advertentiebeleidsregel door commerciële mediabedrijven

De regelgeving voor aanbieders van commerciële mediadiensten is zoveel mogelijk afgestemd op de regelgeving voor aanbieders van omroepdiensten (televisie en radio), met drie herziene uitgangspunten: adverteren, sponsoring en het aanbieden van producten.

Reclameboodschappen moeten duidelijk herkenbaar zijn voor het gemiddelde publiek op basis van hun vorm en inhoud. Dit wordt bereikt wanneer de advertentie wordt weergegeven met een bericht zoals ‘advertentie’, ‘advertentie’ of ‘advertentie’. Advertenties voor kinderen onder de 12 jaar moeten begrijpelijk en duidelijk herkenbaar zijn voor kinderen.

2022 Beleidsregel sponsoring van commerciële mediabedrijven

Uitgangspunt voor commerciële mediadiensten is dat sponsoring onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Nieuws, actualiteiten en politieke informatie mogen nooit gesponsord worden. Ook kan een gesponsorde verklaring niet kwalificeren als advertentie.

In het geval van sponsoring dient de identiteit van de sponsor duidelijk te worden vermeld aan het begin of einde van het mediaaanbod. Aan deze eis kan worden voldaan als het programma een bericht geeft als “Dit programma/video is (gedeeltelijk) mogelijk gemaakt door” of “Dit programma/ deze video wordt gesponsord door.” Bij video’s dient de verklaring in de begeleidende beschrijving te worden opgenomen. Een sponsorverklaring mag echter geen positieve kwalificatie, slogan, identificerende melodie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, webadres of kanaal op een videosite bevatten, tenzij het de handelsnaam van de sponsor is.

2022 Beleidsregel productplaatsing voor commerciële mediabedrijven

Commerciële mediadiensten mogen in principe ook product- maar geen nieuws-, actualiteiten- en consumentenprogramma’s, media-aanbod van religieuze of spirituele aard en kinderprogramma’s voor kinderen onder de 12 jaar aanbieden. Net als sponsoring kan productplaatsing niet kwalificeren als reclame.

READ  Toen Christian Eriksen terugkeerde versloeg Nederland Denemarken met 4-2

Het mediaaanbod moet het publiek op passende wijze informeren dat productplaatsing beschikbaar is. De melding moet duidelijk leesbaar of hoorbaar zijn. Aan deze eis wordt in ieder geval voldaan als de volgende tekst wordt gebruikt: “Dit programma/video bevat productplaatsing”. Voor video’s moet deze verklaring worden opgenomen in de bijbehorende beschrijving.

Conclusie

Vragen rondom de herziene beleidsregels voor commerciële mediadiensten van het Commissariaat voor de Media. Kortom, het is onduidelijk wat de toekomst in petto heeft. Hoe gaat het Commissariaat controleren of commerciële mediadiensten (eventueel) aan deze regels voldoen en hoe hoog zijn de boetes bij niet-naleving?