juni 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

LEVA veroordeelt met klem het Nederlandse plan om eigen regels voor de e-mobiliteitsmarkt in te voeren

De (Demissionair) Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij de Tweede Kamer een plan ingediend om specifieke Nederlandse eisen te stellen aan meerlichte elektrische voertuigen (LEV’s). LEVA-EU las het voorstel en concludeerde dat het in strijd is met het EU-recht.

Voorstel Zelfbalancerende voertuigen met elektrische laadwielen, elektrische scooters en stuurwielen.

In het voorstel worden voertuigen onderverdeeld in 4 typen: e- (vracht)cyclus <55 kg, alle overige LEV's <55 kg, சரக்கு போக்குவரத்துக்கு LEV> 55 kg en LEV’s Personenvervoer > 55 kg. Voor elk onderdeel bevat het voorstel eisen voor goedkeuring en toezicht, wegtoegang en weggebruik.

Voor Type 1a verandert er niets behalve het beperken van de maximale breedte van een goederenfiets tot 1 meter. Voertuigen in deze categorie mogen de weg op zonder aanvullende toestemming.

Voor de categorieën 1b, 2a en 2b wordt de goedkeurings- en controleprocedure ingevoerd, die volledig aan de RDW wordt toegewezen. De RDW mag regels maken, voertuigen inspecteren en vervolgens controleren.

De LEVA-EU concludeert uit haar analyse dat het voorstel van de Nederlandse regering om bepaalde voertuigen aan nationale goedkeuring te onderwerpen, met uitzondering van Regel 168/2013, in strijd is met de Europese wetgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt met haar stakeholders de technische eisen voor aanstaande donderdag: “Deze voertuigen mogen volgens andere Europese regelgeving niet de weg op en zijn dus impliciet verboden.”

LEVA-EU vindt dit besluit onjuist. Conventionele e-bikes, elektrische ladingwielen, elektrische scooters en zelfbalancerende voertuigen zijn vrijgesteld van Regel 168/2013. In het machinebesluit staat: “De lidstaten mogen het in de handel brengen en/of bedienen van machines op hun grondgebied niet verbieden, beperken of verbieden in overeenstemming met dit besluit.”

READ  Er werd een campagne gelanceerd tegen de verhoging van de ticketbelasting

De Nederlandse overheid heeft ermee ingestemd om gewone e-bikes op de weg toe te laten zonder aanvullende eisen. De LEVA-EU stelt dat de motor logisch, inconsistent en illegaal is, inclusief e-bakfietsen, e-scooters en zelfbalancerende voertuigen in overeenstemming met aanvullende nationale technische eisen met EMC- en RoHS-richtlijn.

Anna Rodink, LEVA-EU Manager, zei: “Deze voorstellen bemoeilijken het leven van fabrikanten van elektrische ladingrotatie aanzienlijk, terwijl ze niet gebaseerd zijn op degelijke veiligheidsoverwegingen. : Fabrikanten over de hele wereld zijn verplicht om de gehele Nederlandse elektrische ladingcyclus in de proces van verbreding van het Nederlandse fietspad.

Volgens de LEVA-EU staat dit lijnrecht tegenover alle principes van het Europese recht, de interne markt en het vrije verkeer van goederen.

LEVA-EU vraagt ​​de Nederlandse regering om opheldering over hoe deze regelgeving een doel heeft in het Nederlandse publieke belang, dat de belangrijkste waarborg is voor het gemeenschappelijk Nederlands belang. Dit zijn juridische Europese termen zoals gedefinieerd in Physics (EU) 2015/1535 Het verstrekken van nationale technische voorschriften. Ook moet Nederland de Europese Commissie en de lidstaten op de hoogte stellen van dit nationale initiatief. Tot op heden zijn er echter geen sporen van een dergelijke aankondiging in Europese landen TRIS-database.

Om alle bovengenoemde redenen dringt LEV-EU er bij de Nederlandse regering op aan af te zien van het LEV-goedkeuringskader en de toegang tot de openbare weg niet te weigeren of te ontzeggen aan alle LEV’s die voldoen aan de vereisten van de machine-, EMC- en RoHS-instructies. Nationale technische vereisten. Dit verzoek gaat ook over zelfbalancerende voertuigen zonder stuur.

READ  De Nederlandse Liverpool-ster Arne Slott geeft zijn oordeel over de benoeming