maart 2, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland – Nieuw Nederlands plan om PV-productie-industrie op te bouwen

Nederland – Nieuw Nederlands plan om PV-productie-industrie op te bouwen

Als Nederland zijn klimaatdoelstellingen wil halen en in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moet de energietransitie versneld en efficiënter worden. Het nieuwe Nederlandse project SolarNL, dat vandaag gelanceerd is, draagt ​​hieraan bij en heeft tot doel een sterke industrie voor zonnecellen en zonnepanelen te creëren.

Ondersteund door subsidies van het Nationaal Ontwikkelingsfonds, InvestNL en particuliere investeerders zullen op verschillende locaties in Nederland productiefaciliteiten worden gebouwd, die een productieniveau van innovatieve zonnecellen en zonnepanelen zullen bereiken van ruim 7 GWp/jaar. Solar NL bouwt voort op de beste positie van Nederland op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van zonnetechnologie, zo maakt het initiatief bekend.

Innovatieve technologieën

“Het SolarNL-project maakt gebruik van de uitgebreide kennis die Nederland nodig heeft om een ​​nieuwe generatie zonnecellen en panelen te ontwikkelen, waardoor een nationale zonne-industrie ontstaat en de energietransitie wordt versneld”, aldus Marco van der Laan.

Heb je het gemist? ‘Dringender actie is nog steeds nodig’

“Nieuwe zonneproducten worden vervaardigd met behulp van volledige cirkelproductieprocessen die een beperkte CO2-uitstoot genereren. Nieuwe zonne-energiesystemen kunnen onzichtbaar in de omgeving worden geïntegreerd door middel van esthetische ontwerpen en hebben hogere energieconversiemogelijkheden dan bestaande technologieën. Dit vermindert de benodigde hoeveelheid ruimte aanzienlijk. om grootschalige zonne-energie in ons land te implementeren.”SolarNL creëert een nieuwe maakindustrie voor zonnepanelen voor gebruik in eigen land en in Europa. Het project SolarNL draagt ​​bij aan de energietransitie en energieonafhankelijkheid van Nederland en de EU. ’ onderstreept Van der Laan.

Ook interessant: Europa kan geen energietransitie hebben zonder zonnefabrieken

SolarNL richt zich op drie innovatieve zonnetechnologieën, die elk op verschillende markten concurreren:

READ  Maandag Deadline Herinnering: Zal ​​Advocatenkantoor Dutch Bros Inc. Moedigt investeerders aan om contact op te nemen met een bedrijf met een verlies van $ 100.000 - Dutch Bros (NYSE:BROS)

• Hoog rendement silicium “heterojunctie” zonnecellen;

• Flexibele zonnefilms op basis van nieuw materiaal perovskiet;

• Lichtgewicht zonnepanelen ontworpen voor integratie in gebouwen en automobieltoepassingen en hoogrendement “tandemzonnecellen”.

samen met

SolarNL wordt gerund door een consortium van negen Nederlandse zonnetechnologiebedrijven. Daarnaast voert TNO een basisontwikkelingsproject uit en voeren zeven academische partners, onder leiding van het NWO-Instituut AMOLF, een onderzoeksproject uit naar toekomstige innovaties. Vier hogescholen ontwikkelen een human capital programma om de 2.000 nieuwe banen die SolarNL creëert te vervullen. Tijdens de kick-off bijeenkomst van vandaag in de fabriekshallen van HyET Solar in Arnhem werd de samenwerking met SolarNL stevig geïntegreerd en presenteerden de SolarNL partners de eerste resultaten. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Europese Unie en regionale ontwikkelingsorganisaties presenteerden beleidsvisies ter ondersteuning van de nationale en Europese zonne-energie-industrie.

Partners

Industrie: Compoform, Energyra, Exasun, HyET Solar, IM Efficiency, Lightyear Layer, MCPV, Solarge, Taylor
Onderzoek: TNO, NWO-Instituut AMOLF, Universiteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Twente, Utrecht
Menselijk Kapitaal: Hogescholen van Amsterdam, Hanse, Sachsen, Zuid

Financiers: Het Nationaal Ontwikkelingsfonds kende een maximale subsidie ​​toe van 312 miljoen euro, InvestNL en private fondsen. (hcn)