maart 2, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

VluchtelingenWerk: Omgaan met overlast van asielzoekers is te veel

VluchtelingenWerk: Omgaan met overlast van asielzoekers is te veel

VluchtelingenWerk Nederland vindt de aanpak van overlast van asielzoekers te hoog, zo meldt NRC zaterdag. “Wat asielzoekers betreft, hebben beleid en praktijk al lang de grenzen bereikt van wat de wet toestaat. Als alle waarschuwingsbellen worden genegeerd door de politie, advocaten en autoriteiten, is er iets mis. Er bestaat niet zoiets als wet. Maar constitutionele zorgen lijken hier op staande voet te worden afgewezen. Dat is gevaarlijk.'

In het NRC-artikel wordt beweerd dat een vertrouweling van minister van Justitie en Defensie Dilan Yesilkos druk uitoefent op de autoriteiten om samen te werken bij de vervolging van de klagers. Volgens het onderzoek van de krant wordt de term ‘intimidatie’ bewust vaag gehouden, zodat zoveel mogelijk asielzoekers kunnen worden behandeld. Politiechefs weigerden mee te werken om etnische legendes in gevaar te brengen.

“De grote overlast die enkele asielzoekers veroorzaken, ondermijnt het draagvlak voor de opvang van andere niet-verwante en onterecht gerichte asielzoekers. Het is redelijk om aan te nemen dat de minister en zelfs de staatssecretaris dat doen. Zie dit onderscheid. Uit het NRC-onderzoek blijkt echter dat er sprake is van een heel ander beeld: een simplistische aanpak discrimineert niet langer. En vertrapt de rechtsstaat’, aldus VluchtelingenWerk.

Ook de Vereniging van Asieladvocaten en Rechters Nederland (VAJN) is tegen de aanpak van overlastige asielzoekers, aldus voorzitter Will Eigelboom. “We hebben het over een minderheid die het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondermijnt en veel problemen veroorzaakt voor andere asielzoekers aan de kant. Deze maatregelen gaan echter te ver en we zijn geschokt als we lezen dat de minister bewust etnisch profileren aanmoedigt. en discriminatie bij de rechtshandhaving. Overigens is het zo dat het asiel in de misdaadstatistieken tot gevolg heeft dat het aantal eisers op oneerlijke wijze wordt opgeblazen,' zei Eikelboom.

READ  Nederlanders zijn terughoudend om meer te betalen voor standaardgoederen

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Defensie was het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie zich ernstig heeft bemoeid met zijn mandaat om snel en hard op te treden tegen relatief kleine misdaden gepleegd door asielzoekers. Volgens de woordvoerder was discriminatie nooit de bedoeling.

Het ministerie geeft echter toe dat het particulier inhuren van een beveiligingsbedrijf niet voldoet aan de Europese regelgeving. Er werd voor gekozen omdat er sprake was van ‘dwingende urgentie’.