februari 29, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse NGO’s herbevestigen belangen in Bangladesh

Nederlandse NGO’s herbevestigen belangen in Bangladesh

De Ambassade van Bangladesh in Den Haag verzamelde 60 vertegenwoordigers van ruim veertig Nederlandse NGO’s op de derde conferentie van Nederlandse NGO’s/Stichtingen in Bangladesh.

Zij zijn in Bangladesh actief betrokken op het gebied van kinderen, vrouwen en meisjes, klimaatadaptatie, gezondheidszorg, onderwijs, water en sanitatie, landbouw, geestelijke gezondheidszorg, zo blijkt zaterdag uit een persbericht.

– Bedankt foto

De conferentie werd voorgezeten door ambassadeur van Bangladesh, de heer Riaz Hamidullah, directeur-generaal (Internationale Samenwerking) Pascal Grotenhuis en directeur (Azië en Oceanië) Wouter Juergens van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hamidullah ging dieper in op hoe de mensen van de twee delta's verenigd zijn in innovatie, veerkracht en ondernemerschap, ondanks verschillen in vaardigheden en kennis.

Hij noemde de Nederlandse NGO's 'vrienden van de bevolking van Bangladesh' en ging dieper in op gebieden en ideeën over hoe Nederlandse NGO's zich verder kunnen inzetten bij het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in Bangladesh.

In zijn keynote essay prees Pascal de prestaties van Bangladesh in de afgelopen decennia en deelde hij zijn reflecties over een sociaal-economisch inclusieve samenleving om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen en universele toegang tot levensonderhoud te bewerkstelligen.

Drie panels concentreerden zich op de transversale thema's inclusie, klimaatactie en levensonderhoud.

Tien Nederlandse experts en ontwikkelingswerkers van vooraanstaande Nederlandse overheidsinstellingen, universiteiten en NGO's reflecteerden op belangrijke kwesties die de basis, vrouwen, kinderen en jongeren, toekomstige uitdagingen waarmee de economie van Bangladesh wordt geconfronteerd, aangaan, en mogelijkheden om sociale attitudes te veranderen en transformatieve keuzes te testen. bespraken mogelijke oplossingen en manieren om op technologie gebaseerde oplossingen te introduceren om levensonderhoudsopties te creëren voor klimaatkwetsbare bevolkingsgroepen.

READ  Is jouw Nederlandse huis te klein om spullen op te bergen? Hier is de oplossing

De Netherlands International Cooperation Collection (NICC) belicht een chronologie van Nederlandse NGO's/ontwikkelingsorganisaties over vijf decennia in verschillende regio's van Bangladesh.

Nederlandse NGO's en anderen hebben Bangladesh geprezen als een 'open en liberale samenleving' en een 'levend laboratorium' dat bijdraagt ​​aan veel duurzame oplossingen, sociale cohesie en klimaatveerkracht buiten Bangladesh.