juni 19, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse overheid reageert ‘ondraaglijk traag’ op informatieverzoeken van burgers: studie

Nederlandse overheid reageert ‘ondraaglijk traag’ op informatieverzoeken van burgers: studie

Het kost burgers veel tijd om informatie van de overheid te krijgen. De nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (WOO), die het makkelijker moet maken om aan die gegevens te komen, levert nog geen resultaten op.

De uitvoering verloopt nog “ondraaglijk traag”, aldus het Institute of Social Innovation en de Open State Foundation. De WOO is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en trad op 1 mei in werking na meer dan een decennium van debat.

Vorig jaar deden ministeries er volgens het onderzoek gemiddeld 167 dagen over om te reageren op een verzoek om informatie. Met de introductie van WOO zakte dat naar gemiddeld 152. Maar dat is nog steeds langer dan een jaar geleden, toen het gemiddeld 161 dagen duurde voordat verzoeken werden beantwoord. De wettelijke termijn voor het beantwoorden van een WOO-verzoek is 42 dagen.

Het ministerie van Financiën deed vorig jaar gemiddeld 211 dagen over de beantwoording van een WOB/WOO-verzoek. Het ministerie van OCW was voor het tweede jaar op rij de snelste met gemiddeld 70 dagen.

Volgens het rapport heeft WOO een “nieuwe dynamiek” in het proces gebracht. “Overheden hebben het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken om de ambities en toezeggingen van de nieuwe WOO waar te maken.” Maar onderzoekers zien versnippering, gebrek aan richting en ambiguïteit. Nationale en lokale overheden waren er nog niet klaar voor toen WOO werd ingevoerd.

De WOO geeft burgers een wettelijk recht op informatie en bestrijkt meer overheidsinstanties dan de WOB. Als de overheid geen informatie verstrekt, is zij verplicht haar beslissing te motiveren.

READ  Nederlandse tenniswinst heren tegen Eagles | Bella