mei 23, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse ‘SDGP’-partner verkozen tot ‘Best Small Business’-nieuwsmateriaal van de Verenigde Naties

Nieuws | 06-08-2021 | 05:18

De Verenigde Naties hebben Allied Green uitgeroepen tot een van de “Best Small Businesses” in Fifty Global Small and Medium Enterprises (MKB’s) voor het promoten, diversifiëren en effectieve oplossingen om de toegang tot gezond, duurzaam voedsel te verbeteren. De wedstrijd werd gehouden in samenhang met de VN-top van de Voedsel- en Landbouworganisatie met ongeveer 2.000 aanmeldingen uit 135 landen.

Allit Green, geleid door mevrouw Lastiana Juliandari, is een sociale onderneming die eigendom is van een vrouw en die duurzame, eerlijke, biologische voedingsproducten produceert, waaronder kokossuiker, gevestigd in Yogakarta en 130 werknemers (80 vrouwen) in dienst heeft. Het werkt nauw samen met meer dan 1.000 kleine boeren (90% vrouwen en 1% gehandicapte boeren). (Een bewijs)

Lees meer over de deelname van Aliet Green aan UN “Best Small Business”: Goed eten voor alle “competitie”.

In 2018 heeft Elliott Green technische bijstand verleend via het Sustainable Development Partnership (SDGP)-programma over duurzame intensiteit van agro-bosbouwproductiesystemen (“suiker en stoom”) gericht op het verbeteren van inkomen, productiviteit en klimaatduurzaamheid van meer dan 2.000. Boeren (60% vrouwen) in Keulen Broco, Indonesië. Het draagt ​​bij aan de integratie van de waardeketen en de introductie van geschikte landbouwpraktijken en -technologieën, duurzame en milieuvriendelijke voedselketens, optimale arbeidsomstandigheden en ethische werkprocessen in de hele waardeketen. (Een bewijs)

Over het Nederlandse SDGP-programma

SDGP wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en heeft tot doel de expertise van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (CSO’s) te integreren om innovatieve oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Een effectieve combinatie van expertise en partnerschappen kan belangen op één lijn brengen en verschillen verbinden, zodat belangrijke stappen kunnen worden gezet om SDG’s te bereiken. Door nauwe samenwerking met de Nederlandse Bedrijfsorganisatie (RVO) wil SDGP bijdragen aan het realiseren van duurzame groeidoelstellingen, met name in SDG 2 (nul honger), 8 (waardig werk en economische groei) en 17 (gericht partnerschap) ontwikkelingslanden. (Een bewijs)

READ  Nederlandse regering plant nieuw digitaal IT-initiatief met Canada, zegt WEF-initiatief voltooid

Naast het “Sugar and Steam”-project ondersteunde SDGP de omschakeling van de cacaosector in Indonesië via de door de Rainforest Coalition geleide Small Business Entrepreneur (“Tractons”). Lees verder