mei 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Strijd om gerechtigheid: hoe Nederlandse vakbonden staan ​​voor chroom VI-slachtoffers

Weer een schandaal bij het ministerie van Defensie, dacht Anne-Marie Snels, leider van de AFMP (Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel), een militairenvakbond. Jaargang 2014. Medewerkers van het Ministerie van Defensie hebben het kankerverwekkende chroom VI tijdens hun werkzaamheden in NAVO-onderhoudsfaciliteiten aan het licht gebracht. Door schuur-, slijp- en laswerkzaamheden aan Amerikaanse apparatuur kwam het giftige metaal vrij, dat vanwege zijn corrosiewerende eigenschappen al tientallen jaren wordt gebruikt in de verf- en staalindustrie. De overgrote meerderheid van deze arbeiders werd ziek en stierf.

“We hebben meteen opgeroepen tot een onafhankelijk gezamenlijk onderzoek [defense] De minister zei: “Onafhankelijke medische onderzoeken voor slachtoffers en herstel van grieven van ziek personeel mogen niet onaangeroerd blijven.” Binnen een paar maanden een ‘uitkeringsregeling’ (gedeeltelijke compensatie voor het niet formeel erkennen van misdaad of plicht) en flexwerkers (minimaal een jaar) in specifieke functies is afgesproken, waarbij alle (ex-)medewerkers (inclusief het uitzendbureau) een tijdelijk voorschot krijgen van € 3.000 tot 15.000. En Specifieke gezondheidsproblemen gecreëerd. De resultaten van het onderzoek zullen worden gevolgd door een stevige financiële afwikkeling.

De proef duurde ruim drie jaar. Het gezamenlijke team werkte nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en enkele experts. Volgens Snells, teamleden:

“Het proces was gewetensvol. Ik moet mensen vinden die de dienst lang geleden hebben verlaten. We hielden bijeenkomsten om vragen van medewerkers te verzamelen en op basis daarvan hebben we allerlei subcommissies ingesteld.

“De oorzaak en gevolg moet worden vastgesteld tussen bepaalde ziekten en blootstelling. De expertise op dit gebied was minimaal. Niet in Nederland, niet in Europa. Dat maakte het onderzoek zeer waardevol.

In juni 2018 publiceerde het panel een lijst met medische aandoeningen die veroorzaakt kunnen worden door chroom: longkanker, rhinitis, contactdermatitis, allergische astma en rhinitis en chronische obstructieve longziekte (COPD). Kanker van het strottenhoofd werd later aan de lijst toegevoegd. Het team zal ex-werknemers of hun gezinnen monitoren voor € 5.000 en 40.000 (meer voor grondstoffen), alle betrokken werknemers monitoren, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen verbeteren en twee vervolgonderzoeken, één naar blootstelling aan chroom VI. In alle strijdkrachten zal het in december 2020 voltooid zijn. Ondertussen is het duidelijk dat ongeveer 2.400 werknemers tussen 1984-2006 mogelijk zijn blootgesteld aan chroom VI.

READ  Voormalig Man United-ster Daley Blind steunt de Nederlander Tony van de Beek om te winnen op Old Trafford... maar geeft toe dat hij voor een zware test staat nadat hij hersteld is van een blessure.

Snells is verheugd dat een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft kunnen infiltreren in het bolwerk van het ministerie van Defensie. “Ze konden dit enorme schandaal niet verdoezelen. Het is schokkend en schokkend dat werknemers aan kanker lijden. Het ministerie van Defensie was zich bewust van de gevaren. Een financiële vergoeding kan nooit de schade aan de gezondheid vergoeden. Er zijn ook mensen die niet tot een definitieve oplossing komen. Het is heel moeilijk. Veel mensen hebben aangifte gedaan.

Snelle financiële compensatie

Tijdens dit grootschalige onderzoek was er al weer een schandaal losgebarsten. In de Zuid-Nederlandse stad Tilburg werden in 2016 ongeveer 800 mensen blootgesteld aan chroom VI terwijl ze werkten aan een plan om tussen 2004 en 2011 weer aan het werk te gaan voor een WW-uitkering. In een loods waar het rollend materieel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Spoorwegmuseum, zonder veiligheidsmiddelen, onder dreigende en barre omstandigheden moest worden opgeknapt, werden ze in doodsangst ingehuurd om hun uitkering kwijt te raken.

“Er is hier direct een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld”, zegt Marion Shopman, bestuurslid en directeur van de FNV-dienst voor beroepsziekten. In 2017 leidde hij de afdeling Gezondheid en Veiligheid en Arbeidsomstandigheden van de Europese Unie (ETUI). “Vanuit mijn ervaring bij de Dienst Beroepsziekten weet ik wat belangrijk is: onafhankelijke medische keuringen, vrije toegang tot gezondheidszorg en uiteindelijk geen middel onbeproefd laten bij het verkrijgen van financiële compensatie voor ziekte en ellende. Ze werden gedwongen om de omstandigheden te doorstaan, terwijl hun werkgever , de Spoorwegen, was zich terdege bewust van de gevaren.”

READ  De Nederlandse industriële productie daalde in januari 2023 met 2,9% op jaarbasis

Tijdens het onderzoek hebben alle oud-medewerkers direct de medische keuring en een deel van hun ziektekostenverzekering betaald. In 2019 oordeelde een onafhankelijke jury dat de gemeente Tilburg heeft gefaald in haar beveiligingstaak en dat de NS zich bewust is van de gevaren. Het wordt aanbevolen dat alle oud-medewerkers € 7.000 betalen, of ze nu ziek zijn of niet. Dit was ter compensatie van het verdriet dat ze tot het einde van het proces hadden ervaren.

Het panel oordeelde ook dat ze een financiële oplossing (5.000 en € 40.000) moeten krijgen terwijl ze in een schuur werken voor een van de ziekten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze verband houden met chroom VI (RIVM-lijst).

Als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen springt Nederland van het ene incident naar het andere. Om deze reden hebben recente schandalen geleid tot de overweging van een openbaar compensatiesysteem waardoor werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen compensatie krijgen van de overheid. Dit type oplossing (met een eenmalige betaling van € 21.000) is al beschikbaar voor asbestpatiënten en werknemers die ziek zijn van organische oplosmiddelen.

Een reactie met de titel Vraag over het onderwerp Aan de Tweede Kamer aangeboden. “Het is moeilijk voor Nederlandse slachtoffers om te erkennen dat het hun werk was dat hen ziek maakte”, zegt Shopman. Als directeur van het Bureau Beroepsziekten van de FNV, dat gratis juridisch advies geeft aan vakbondsleden, heeft hij tal van rechtszaken behandeld. “Een gemeenschappelijk compensatiesysteem zal veel mensen van die pijn redden en tegelijkertijd de mogelijkheid van wettelijke aansprakelijkheid openen. Dit soort praktijken creëren juridische precedenten die enerzijds essentieel zijn om de status van werknemers te verbeteren en anderzijds werkgevers bewust te maken van de risico’s waaraan zij hun werknemers blootstellen.

READ  Het Nederlandse trambedrijf dat Anne Frank naar haar ondergang bracht, zocht na de oorlog herstelbetalingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek

In Europa worden elke dag een miljoen werknemers blootgesteld aan chroom VI

Naar aanleiding van het Chroom VI-schandaal is in 2017 de toelaatbare grens in Nederland gesteld op 1 g/m3 (microgram per kubieke meter lucht). Dit is streng ten opzichte van de Europese waarde van 10 g/m3. Wordt in 2025 teruggebracht tot 5 g/m3. In 2014 heeft Frankrijk een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling van 1 µg/m3 voor chroom VI aangenomen.

In Europa worden dagelijks ongeveer een miljoen werknemers blootgesteld aan chroom VI. “Werkgevers moeten worden gedwongen om hun gevaarlijke producten te registreren en regels voor het overtreden van de limieten moeten worden gehandhaafd”, zegt Wim von Whelan, classifier kwaliteitsbeleid werkgelegenheid voor FNV en lid van de Chromium VI-groep.

De Nederlandse wet vereist dat werkgevers hun kankerverwekkende stoffen elke 10 jaar registreren en banen opsommen die werknemers in gevaar brengen, maar slechts zeven procent van hen doet dat. Wat Van Weelen betreft, is de oplossing duidelijk: “Door tal van 24-uurs bezuinigingen weten werkgevers dat arbeidsinspecteurs geen testen doen. Ze lachen om deze harde grenswaarden. De registratieplicht moeten we handhaven op straffe van een vaste boete en bedrijven moeten hun Risicolijst en Inschatting (RI&E) online indienen bij de Arbeidsanalist. De inspectie kan slechts een vaag beeld hebben van de praktijk en kan alleen controleren of er een database met afdelingsinformatie is. Heel Europa zou over dit soort online bronnen moeten beschikken. Met een enkele klik kunt u zien dat op elk moment iemand een vliegtuig of een tank aan het slijpen was en mogelijk is blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

Dit artikel is vertaald uit het Frans.