november 27, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

TTAB steunt de Nederlandse broers. Sectie 2(d) Oppositie tegen DUTCH4LIFE-merken voor energiedrankjes en alcoholische dranken – handelsmerk

Om dit artikel af te drukken, moet u geregistreerd of ingelogd zijn op Mondaq.com.

In het 74 pagina’s tellende advies handhaafde de Raad bezwaren tegen de registratie van de onderstaande merken voor “Caffeinated Energy Drinks; Energy Drinks Not for Medicinal Purposes” en “Alcoholic Beverages”. Nederlandse Bros. Voor koffie en energiedrankjes. FWIW, de Raad verwierp de claim van de tegenstander van een familie van “Nederlandse” merken, en vond dat de claim van de tegenstander “gecombineerd gebruik” (verwijzend naar Nederlands en het windmolenontwerpmerk) niet was bepleit, niet berecht door impliciete toestemming en niet bewezen. . Nederlandse Bros., LLC v. Denco Horeca Beheer B.VBezwaren nr. 91253828 en 91264452 (14 november 2022) [not precedential] (Opinie van Rechter Martha B. Allard).

1251964a.jpg

Na het afwijzen van de familiemerken en gecombineerde gebruiksclaims van de opposant, kwam de zaak neer op een mogelijke verwarringsanalyse tussen de twee voorgestelde merken en het woord Nederlandse BROS.

Zoals blijkt uit documenten en aanvragen van derden, heeft de Raad vastgesteld dat de betrokken goederen gedeeltelijk identiek waren en aan elkaar gerelateerd waren. Goederen worden in dezelfde handel verkocht aan hetzelfde type consument. De producten van beide partijen zijn relatief goedkope producten die eerder impulsief kunnen worden gekocht dan zorgvuldig overwogen en geselecteerd.

1251964b.jpg

De Raad vond het onder artikel 2(f) geregistreerde DUTCH BROS-keurmerk conceptueel zwak maar commercieel sterk. Verdachte begon het merk in 1992 te gebruiken en heeft meer dan 400 locaties, waardoor het “het grootste particuliere drive-thru-koffiebedrijf in het land was ten tijde van het proces”. Het heeft een aanzienlijk bedrag uitgegeven aan de promotie van het merk en heeft uitgebreide media-aandacht gekregen.

READ  Het stof bij de Nederlandse staalfabriek is onaangenaam voor jongeren: studeren

Ten slotte constateert het College met betrekking tot scores dat het directe element DUTCH4LIFE de scores van de aanvrager domineert. De term “Anno 2018”, wat betekent “in het jaar 2018”, is slechts beschrijvend en disclaimer en weegt daarom minder zwaar dan DUTCH4LIFE.

[W]e stelt vast dat de merken van partijen visueel en auditief overeenstemmen en beide het NEDERLANDSE element delen. Hoewel het merk van de aanvrager het element “4LIFE” bevat, versterkt dit element het element DUTCH. Aangezien de merken van verzoekster legaal worden gebruikt met soortgelijke en verwante waren, is er geen reden om te concluderen dat het woord DUTCH een andere betekenis of betekenis heeft, en geen van beide partijen heeft daarvoor enig bewijs geleverd. Deze factor weegt dus door in het voordeel van verwarringsgevaar.

De Raad handhaaft daarom beide bezwaren.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. U moet gespecialiseerd advies inwinnen over uw specifieke omstandigheden.

Populaire artikelen: Intellectueel eigendom uit de Verenigde Staten

Ja, je hebt een NFT artiestencontract nodig!

Klein Moynihan Turco LLP

In het relatief nieuwe rijk van niet-fungibele tokens, of “NFT’s”, zijn zorgvuldig opgestelde contracten met artiesten essentieel om elke NFT-collectie te beschermen.