juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Weerbare 29-jarige Nederlandse vrouw krijgt euthanasie |  Wereldnieuws

Weerbare 29-jarige Nederlandse vrouw krijgt euthanasie | Wereldnieuws

Nederland, bekend om zijn vooruitstrevende houding ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde, heeft in 2002 een wet aangenomen waarin staat dat “vooruitgang onwaarschijnlijk is bij ondraaglijk lijden”.

Zoraya der Beek (Afbeelding tegoed: X)

Amsterdam: De Nederlandse regering heeft toestemming verleend voor de euthanasie van een 29-jarige Nederlandse vrouw genaamd Zoraya der Beek. Na jarenlang te hebben geworsteld met chronische depressie, angst, trauma en niet-specifieke persoonlijkheidsstoornis, koos Zoraya voor begeleid sterven als een manier om troost te zoeken in het licht van haar aanhoudende lijden.

De zaak van Zoraya heeft zowel in eigen land als internationaal tot discussie geleid, omdat euthanasie ongebruikelijk is voor mensen met psychische aandoeningen. Nederland, bekend om zijn vooruitstrevende houding ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde, heeft in 2002 een wet aangenomen die euthanasie toestaat voor ‘mensen die ondraaglijk lijden lijden’.

Zoraya erkende de controverse rond zijn beslissing. “Als je geestesziek bent, denken mensen dat je niet helder kunt denken, wat beledigend is”, zei ze. Ondanks het onderzoek benadrukte hij de strikte regelgeving met betrekking tot begeleid sterven in Nederland, waarbij hij benadrukte dat de procedure veilig is en wordt beheerst door strikte ethiek.

Zoraya’s reis naar euthanasie was geen impulsieve beslissing. Nadat ze verschillende behandelingsopties had onderzocht, waaronder therapie, medicatie en elektroconvulsietherapie (ECT), kreeg ze te maken met een diep gevoel van hopeloosheid terwijl haar toestand aanhield. Terugkijkend op haar worstelingen onthulde ze: ‘Ik weet dat ik niet kan omgaan met de manier waarop ik nu leef.’

Het proces van het zoeken naar hulp bij overlijden in Nederland is lastig en vergt zorgvuldige afwegingen en meerdere afwegingen. Zoraya’s beslissing werd in elke fase in twijfel getrokken door medische experts en zijn naasten. Ondanks de uitdagingen en twijfels die anderen uitten, bleef ze standvastig in haar keuze.

READ  De Nederlandse inflatie bedroeg in december 6,4%

Nu de datum voor euthanasie nadert, drukt Zoraya een mengeling van emoties uit, waaronder schuldgevoelens en angst. Ze erkent de impact die haar beslissing zal hebben op haar dierbaren, maar blijft standvastig in haar vastberadenheid om door te gaan. Met de steun van haar partner en medische professionals bereidt ze zich voor om haar laatste momenten met een gevoel van kalmte tegemoet te treden.

Op de geplande dag zal een medisch team het huis van Zoraya bezoeken en de procedure uitvoeren. De procedure omvat verdoving, gevolgd door haar hartstilstand, waardoor een pijnloze overgang wordt gegarandeerd. Zoraya’s partner zal aan haar zijde staan ​​en haar troosten op haar laatste momenten.