juni 5, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

7% meer internationale studenten aan Nederlandse universiteiten; Snelheid verhogen

Op dit moment staan ​​er 7 procent meer internationale studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten dan vorig jaar, aldus de koepelorganisatie Universiteiten Nederland. Dit aantal is fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Misschien omdat veel universiteiten studenten hebben opgeroepen niet te komen Geen accommodatie beschikbaar, Volgens het systeem.

Op sommige terreinen, zoals de energietransitie en digitalisering, is er meer vraag naar universitair geschoolde professionals dan Nederlandse studenten, waardoor er vraag is naar studenten uit het buitenland. Maar de vraag van internationale studenten dHij krijgt studentenappartementen In sommige steden.

Aan het begin van het studiejaar was er een tekort aan woonruimte voor studenten Bijna 27.000 huizenDat meldt Kences, een kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Volgens de organisatie zou het tekort in het studiejaar 2029/30 kunnen oplopen tot bijna 45.000. Dit jaar hebben veel universiteiten, waaronder: Utrecht En AmsterdamHij vroeg internationale studenten om hun studieplannen te wijzigen als er geen huisvesting beschikbaar was.

Volgens Nederlandse universiteiten hebben die maatregelen mogelijk effect gehad. De koepelorganisatie heeft donderdag voorlopige instroomcijfers voor dit studiejaar vrijgegeven. Aan Nederlandse universiteiten staan ​​zo’n 340.000 studenten ingeschreven, evenveel als in het voorgaande studiejaar. Wel beginnen er dit jaar minder vwo-studenten aan een bacheloropleiding dan vorig jaar.

Volgens de universiteiten komt dit doordat er minder middelbare scholieren een diploma halen. Maar ook starten er minder vwo-scholieren direct aan het hoger onderwijs: 67 procent dit jaar tegen 72 procent vorig jaar. Dit kan te maken hebben met de coronaviruspandemie waarbij studenten niet naar het buitenland konden reizen. Dus misschien besloten om te reizen voordat de cursus begon. De Herinvoering van basisonderwijsbeurs Het volgende academiejaar kan ook een impact hebben – toekomstige studenten kunnen hun studie vertragen om in aanmerking te komen voor de beurs.

READ  Unibur en Vesta onderzoeken nieuwe groene ammoniakterminal aan Nederlandse Noordzeekust

Het aantal studenten dat natuurwetenschappelijke vakken volgt – biologie, scheikunde of natuurkunde – is het afgelopen jaar toegenomen. Bij Economie is het aantal studenten afgenomen.