juli 25, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Autoriteiten op Curaçao ontzeggen veiligheid aan mensen die de crisis in Venezuela ontvluchten

Autoriteiten op Curaçao ontzeggen veiligheid aan mensen die de crisis in Venezuela ontvluchten

Curaçao en Nederlandse functionarissen hebben opgeroepen tot internationale veiligheid op Curaçao in strijd met de rechten van Venezuela, zei Amnesty International vandaag in een nieuw rapport. Nog geen beveiliging: Het Venezolaanse volk ontkende veiligheid op Curaçao. De organisatie heeft 22 gevallen in Venezuela gedocumenteerd, waaronder kinderen die het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen, zoals geautomatiseerde detentie, mishandeling, scheiding van families en ontzegging van hun recht om asiel aan te vragen in onmenselijke omstandigheden.

Bijna 5,7 miljoen Venezolanen hebben de mensenrechtencrisis in hun land overleefd, een van ’s werelds grootste crises op het gebied van gedwongen ontheemding. Curaçao, een nabijgelegen Caribisch eiland dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, is een van de doellanden. Naar schatting leven 17.000 Venezolanen op het eiland in een staat van irreguliere migratie.

Het is onaanvaardbaar dat het Koninkrijk der Nederlanden de kruisvaarders steunde bij het oppakken, vasthouden en deporteren van mensen die Venezuela ontvluchtten voor de veiligheid. In plaats van een oogje dicht te knijpen voor mensenrechtenschendingen, moeten de Nederlandse autoriteiten ervoor zorgen dat ze de internationale bescherming krijgen die ze nodig hebben’, zegt Erica Guevara-Rosas, de Amerikaanse directeur van Amnesty International.

Nog geen beveiliging

Amnesty International heeft geconstateerd dat de veiligheidssituatie op Curaçao, Venezuela, niet is verbeterd sinds het rapport werd uitgebracht. Vastgehouden en gedeporteerd Anno 2018. Hoewel Curaçao een nieuwe internationale veiligheidspraktijk heeft ingevoerd, voldoet het nog niet aan de internationale mensenrechtenwetgeving en -normen. Zo worden Venezolanen die op de vlucht zijn voor de crisis nog steeds voor onbepaalde tijd vastgehouden, waarbij ze gedwongen worden uitzettingsformulieren te ondertekenen en zeer weinig toegang hebben tot rechtsbijstand. Veiligheidsbeoordelingsgesprekken worden afgenomen door overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het arresteren van buitenlanders met een illegale immigratiestatus. Tot nu toe heeft de nieuwe procedure alleen geleid tot afwijzing van aanvragen voor de beschermde status. De organisatie maakt zich grote zorgen over de repatriëring van mensen naar Venezuela die het risico lopen op ernstige mensenrechtenschendingen, in strijd met het niet-hervormde internationale beleid.

READ  Nederlanders gaan militaire capaciteiten van Oost-Europese partners vergroten - EURACTIV.com

De omstandigheden in het detentiecentrum “Alien Camp” in de gevangenissen Centro de Detenshan en Correxon Corso (SDKK) zijn onmenselijk en veroorzaken emotioneel verlies, overbevolking, opsluiting onder veroordeelde gevangenen en gebrek aan privacy. Het Venezolaanse volk vertelde Amnesty International dat de gevangenisbewakers zichzelf vernederend en onmenselijk behandelden, dat wil zeggen dat ze fysiek en verbaal werden mishandeld en gedwongen werden te stromen als naakte kikkers. In 2019 vuurde de politie rubberen kogels af op een groep Venezolanen in een buitenlands kamp. Het opzettelijke en onevenredige geweld dat de politie tegen hen gebruikt, en de ernst van de verwondingen, kunnen leiden tot mishandeling of marteling.

Miguel, die werd neergeschoten door rubberen kogels, herinnert zich hoe de bewakers hem en zijn bemanning straften voor het zoeken naar veiligheid: “Toen begon de waanzin: de bewakers lieten ons niet slapen. Ze maakten elk moment geluid met de hamer. Ik sliep op de grond en voedde me slecht. Ik verloor vijfendertig kilo in vijf maanden. Ze hebben ons psychologisch beschadigd om ervoor te zorgen dat we het eiland verlieten.

Preventie van scheiding van kind en gezin

Curano schond de rechten van Venezolaanse kinderen, hield ze vast en scheidde ze van hun ouders die op het eiland woonden. Amnesty International heeft gevallen gevonden van acht kinderen die werden vastgehouden onder volwassenen in een buitenlands kamp of jeugdgevangeniscentrum. Zij werden niet herenigd met hun ouders en de ouders(s) mochten hen niet zien. In plaats daarvan hebben de kruisvaarders ze gedeporteerd of gepland om ze te deporteren zonder medeweten of erkenning van hun ouders. Opzettelijke en ernstige geestelijke nood veroorzaakt door de deportatie en scheiding van kinderen van overheidsfunctionarissen door overheidsfunctionarissen kan soms leiden tot marteling.

READ  De Nederlandse huizenprijzen stegen in mei met 8,6% naar een nieuw record

Volgens Yusmari werden zijn twee zonen, destijds 15 en 16 jaar oud, automatisch vastgehouden in het buitenaardse kamp nadat ze waren onderschept door de kustwacht en overgedragen aan de immigratiepolitie van Crozac. Yusmari, die al op het eiland woonde met een illegale immigratiestatus, herinnerde zich toen ze in een buitenaards kamp werden geplaatst: “We huilen elke keer als we bellen.” Bij haar terugkeer naar Venezuela vertelde haar jongste zoon aan Amnesty International: “Ik voelde me slecht. Ik ben niet gewend om opgesloten te zitten.” , Ze hoorde dat de autoriteiten van Kurasan haar kinderen al hadden uitgezet.

Nederlandse bijdrage aan mensenrechtenschendingen

Ondanks verschillende waarschuwingssignalen over ernstige schendingen van vluchtelingen- en immigrantenrechten in de afgelopen jaren, hebben de Nederlandse autoriteiten hun samenwerking en steun aan Curaçao geïntensiveerd, voornamelijk bij het lokaliseren, vasthouden en uitzetten van personen die bescherming zoeken voor illegale immigranten en asielzoekers.

In november 2019 hielpen de Nederlandse militairen bij de bescherming van een groep illegale gedetineerden in Venezuela die massaal lijken te zijn uitgezet in strijd met het internationaal recht. Nederland heeft de Nederlandse Kustwacht Caribisch gebied voorzien van materieel en personeel om mensen die onterecht per boot aankomen te onderscheppen, ondanks het grote risico op mensenrechtenschendingen op het land.

Hoewel de Nederlandse autoriteiten de Curaçaose autoriteiten steunden, hebben zij geen onderzoek gedaan naar mensenrechtenbescherming, onafhankelijke controlemechanismen of schendingen. De staatssecretaris heeft herhaaldelijk verklaard dat de Nederlandse autoriteiten hiertoe niet verplicht waren omdat de Nederlandse regering Curaçao verantwoordelijk achtte voor het migratiebeleid en mogelijke schendingen.

Amnesty International steunt weliswaar de Crozacan-autoriteiten, maar stelt zich op het standpunt dat voor Nederland internationale verplichtingen gelden om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Nederlandse ambtenaren hebben dat blijkbaar niet gedaan en dragen zo bij aan het overtredingssysteem.

READ  Steenbergen verovert 50 vrij/100 vlieg goud om Nederlandse kampioenschappen te beëindigen

Amnesty International roept de Crozacan-autoriteiten op om de beschermingsrechten van Venezuela te garanderen door een asielsysteem te creëren dat voldoet aan internationale normen. Ze moeten stoppen met het vasthouden van kinderen en het scheiden van gezinnen. En alleen gebruiken om volwassenen vast te houden als laatste redmiddel. Ze moeten onmiddellijk, volledig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen naar alle beschuldigingen met betrekking tot arrestaties of mensenrechtenschendingen in hechtenis.

De Nederlandse overheid moet mensenrechtenrisico’s inschatten en een bindende mensenrechtenverdediging ontwikkelen die past bij de ondersteuning die zij aan de Croissantautoriteiten geeft. Daarnaast zou Nederland een onafhankelijk onderzoek moeten instellen naar migratie en andere samenwerking op het gebied van internationale veiligheid en andere samenwerking tussen Nederland en Curaçao, met name naar zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Venezuela en zijn operaties in de Speelhal in 2019. Van de kustwacht.

Lees verder:

Nog geen beveiliging: Venezolanen ontkennen veiligheid op Curaçao (Onderzoek, 11 oktober 2021)

Gedetineerd en gedeporteerd: Venezolanen kregen geen bescherming op Curaçao (Onderzoek, 9 september 2018)

Contactpersoon: Gabby Arias, [email protected]