juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse blauwtongvirusstam is uniek

De Nederlandse blauwtongvirusstam is uniek

Dit artikel is peer-reviewed door Science X Redactieproces
En principes.
Samenstellers Ze benadrukten de volgende kenmerken en waarborgden tegelijkertijd de authenticiteit van de inhoud:

Feit gecontroleerd

Voordruk

Een betrouwbare bron

Verificatie

Sectie 2 toont de sequentie van fylogenetische bomen verkregen door de maximale waarschijnlijkheidsmethode (A) van 24 meldingsplichtige BTV-serotypen en veldstammen van uitgebreid (B) geselecteerde BTV-3-sequenties. Niet-geroote bomen met UFBoot2-bootstrapwaarden aangegeven op de knooppunten, met GenBank-toegangsnummers toegevoegd aan de reeksnaam. schuld: bioRxiv (2023) DOI: 10.1101/2023.09.29.560138

× dichterbij

Sectie 2 toont de sequentie van fylogenetische bomen verkregen door de maximale waarschijnlijkheidsmethode (A) van 24 meldingsplichtige BTV-serotypen en veldstammen van uitgebreid (B) geselecteerde BTV-3-sequenties. Niet-geroote bomen met UFBoot2-bootstrapwaarden aangegeven op de knooppunten, met GenBank-toegangsnummers toegevoegd aan de reeksnaam. schuld: bioRxiv (2023) DOI: 10.1101/2023.09.29.560138

Het blauwtongvirus verspreidt zich snel in Nederland. Met behulp van nieuwe technieken, waaronder Whole Genome Sequencing, werd al snel duidelijk dat het Nederlandse virus een andere virusvariant was dan eerdere uitbraken.

“De virusvariant die in Nederland circuleert, serotype 3, is genetisch niet identiek aan het blauwtongvirus serotype 3 dat eerder op Sicilië werd aangetroffen”, zegt Melle Holwerda, onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research.

Er is een artikel over dit onderwerp Gepubliceerd Daarbovenop bioRxiv Preprint-server.

De blauwtong heeft na ruim tien jaar een comeback gemaakt in Nederland. Bij een eerdere uitbraak in 2006 was Nederland besmet met het plutoniumvirus serotype 8. Binnen een week nadat in september 2023 bij de eerste schapen met klinische symptomen blauwtong werd vastgesteld, werd de volledige genoomsequentie van het huidige virus bepaald door middel van Whole Genome Sequencing.

Het was meteen duidelijk dat de huidige uitbraak een ander serotype bevatte dan de uitbraak van 2006.

“Uit ons onderzoek bleek dat de huidige uitbraak werd veroorzaakt door serotype 3. Dit resultaat werd na onze analyse bevestigd door het Europese Referentielaboratorium in Madrid”, zegt Melle Holverda. Holwerda werkt bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), onderdeel van Wageningen University & Research.

READ  Le Creuset kookgerei aanbieding: bespaar tot 31% op kookgerei, braadpannen en meer

Hij is hoofd van het Nationaal Referentielaboratorium voor Vectoroverdraagbare Virale Veeziekten en leidt het onderzoek naar het blauwtongvirus. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met collega’s van Royal GT in Deventer.

Geografische oorsprong

Serotype 3 is een variant van het blauwtongvirus dat ook voorkomt in Sicilië, Israël en delen van Afrika. Om duidelijk te maken of het in Nederland aanwezige virus uit die regio’s afkomstig is, is verder onderzoek gedaan naar het Nederlandse virus.

“We vergeleken de genetische samenstelling van het Nederlandse virus met vergelijkbare BTV-3-virussen uit Italië, Israël en Zuid-Afrika”, zegt Holwerda.

Op basis van deze analyse concludeert het onderzoeksteam dat, hoewel alle virusisolaten geclassificeerd zijn als serotype 3, er voldoende kenmerken zijn om ze te onderscheiden.

“Op basis van deze analyse zijn we niet 100% zeker van de geografische oorsprong van het virus, dus het is niet noodzakelijk afkomstig uit Sicilië, Israël of Afrika”, leggen ze uit.

Veel onduidelijkheid

De beschikbaarheid van nieuwe technieken zoals Whole Genome Sequencing gaf al snel antwoord op de vraag welk serotype blauwtongvirus in Nederland circuleert. Aanvullend onderzoek met behulp van deze nieuwe technieken laat echter veel vragen onbeantwoord, concludeert het onderzoeksteam van WBVR.

“We weten dat we met serotype 3 te maken hebben en dat dit een unieke variant van dit serotype is. Het is echter niet duidelijk hoe dit virus in ons land is geïntroduceerd en waar het virus vandaan komt.” Het is bekend dat het blauwtongvirus wordt overgedragen door muggen, zeer kleine vliegjes.

“Het feit dat BTV-3 in Nederland circuleert, laat zien dat binnenlandse Nederlandse muggen vectorcompetent zijn en verdere overdracht mogelijk maken. Het is nog onbekend welke muggensoorten verantwoordelijk zijn voor de huidige verspreiding van het blauwtongvirus.” zei Holwarda.

READ  Kinderen leren de voordelen van dubbel nederlands

Meer informatie:
Melle Holwerda et al., Blootstelling aan plutonguevirus serotype 3 in Nederland in september 2023, bioRxiv (2023) DOI: 10.1101/2023.09.29.560138

Persinformatie:
bioRxiv