april 12, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse overheid overweegt om Facebook op te geven

De Nederlandse overheid overweegt om Facebook op te geven

De Nederlandse regering overweegt zich helemaal terug te trekken uit Facebook vanwege ernstige zorgen over de manier waarop het sociale-mediaplatform omgaat met gegevensbescherming. Gesprekken hierover met moederbedrijf Meta leverden niet de gewenste ontwikkelingen op. Dat melden bronnen dicht bij de regering T Telegraaf Een officiële memo schetst de voorbereidingen voor een overheidsbreed Facebook-verbod.

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Haflen bevestigde tegenover de krant dat het kabinet zich zorgen maakt over de manier waarop Facebook al jaren omgaat met privacygevoelige gegevens. “In 2017 constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Facebook de regels overtrad. [privacy law] “AVG op twee gebieden: het verstrekken van informatie aan gebruikers en het verwerken van gevoelige gegevens. Meta heeft vervolgens wijzigingen aangebracht.” Maar dat loste het probleem niet op en er kwamen nieuwe problemen aan het licht.

Vanwege dit en de zorgen van andere landen “heeft de Nederlandse regering een onderzoek uitgevoerd naar de privacyrisico's die verband houden met het gebruik van Facebook-pagina's, bekend als DPIA”, vertelde Van Haflen aan de krant. Het onderzoek bracht ernstige tekortkomingen aan het licht. De staatssecretaris heeft ze met Facebook besproken, maar dat heeft nog niet tot bevredigende toezeggingen of vooruitgang geleid. Meta ontkende ook de tekortkomingen die bij TBIA werden aangetroffen. Daarom vroeg de regering Andhra Pradesh in november om advies over de vraag of het veilig was om Facebook te blijven gebruiken.

Dat advies wordt binnenkort verwacht. Maar volgens Telegraph-bronnen verwacht en bereidt de regering Facebook al voor. Ministeries brengen in kaart welke gevolgen de terugtrekking van Facebook voor hen zal hebben.

READ  Nederlanders verwelkomen het nieuwe jaar zonder het nationale vuurwerk

Volgens de krant volgen mogelijk andere sociale mediaplatforms. Van Haflen heeft onlangs besloten om X niet meer te gebruiken op Twitter. Hij benadrukte dat het een persoonlijke beslissing was en geen overheidsbeleid. Maar een van de redenen die hij gaf was dat X niet open stond voor het bespreken en implementeren van verbeteringen, en hij merkte op dat Meta deze discussies voerde.

De Nederlandse overheid heeft haar functionarissen al verboden TikTok te gebruiken vanwege zorgen over de risico’s van spionage door het Chinese platform.