oktober 1, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het museum onderzoekt de invloed van Nederlandse keukens | Functies

BRISTOL – Het Historisch Museum van Elkhart County presenteert “Geschiedenisdetective: Nederlandse keukens.”

Op donderdag 21 september om 19.00 uur staat een presentatie gepland, op vrijdag 22 september om 13.00 uur staat een virtuele toegift gepland. Om deel te nemen aan het virtuele programma is registratie vereist. Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van Elkhart County Parks, elkhartcountyparks.orgen vind het evenement op de pagina Evenementenkalender.

Voor deze pagina is Javascript vereist.

U heeft Javascript nodig om premium-inhoud te lezen. Schakel het in uw browserinstellingen in.

kAmsFE49 z:E496?6EE6D H6C6 >2?F724EFC65 3J }2AA2?66’D r@AA6D 2?5 +@@< r@][ 2?5 H6C6 C6G@=FE:@?2CJ 7@C E96 E:>6]k^ Ja

kAm%96 AC@8C2> H:== :==FDEC2E6 9@H sFE49 z:E496?6EE6D[ 2?5 w@@D:6C r23:?6ED 😕 86?6C2=[ H6C6 56G6=@A65[ 2?5 H9J E96J 3642>6 A@AF=2C 24C@DD E96 4@F?ECJ]k^ Ja

kAmx? A2CE:4F=2C[ E96 AC@8C2> H:== 6I2>:?6 9@H sFE49 z:E496?6EE6D C@D6 E@ A@AF=2C:EJ 7@==@H:?8 2 DEF5J 3J w2CC:?8E@? t>>6CD@?]k^ Ja

kAmu:?2==J[ E9:D AC@8C2> H:== 4@??64E E96 56D:8? @7 <:E496?D’ E@52J E@ sFE49 z:E496?6EE6D 2?5 w@@D:6C r23:?6ED 😕 E96 62C=J a_E9 46?EFCJ]k^ Ja

kAm%96 t=<92CE r@F?EJ w:DE@C:42= |FD6F> 😀 =@42E65 2E b_c (]’:DEF=2 $E][ qC:DE@=]k^ Ja

READ  Dutch Drop Baseball Seizoensfinale | Bella