december 2, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlands kabinet gaat 15.000 vluchtelingen opvangen in overheidsgebouwen

Nederlands kabinet gaat 15.000 vluchtelingen opvangen in overheidsgebouwen

Het kabinet gaat gebouwen inrichten die eigendom zijn van het makelaarskantoor van de federale overheid voor de opvang van vluchtelingen. Dat levert 15.000 zetels op, zei minister van Volkshuisvesting Hugo de Jong vrijdag na een wekelijkse kabinetsvergadering. Ze kunnen bijvoorbeeld in kantoorgebouwen worden geplaatst, zei De Zhang. Ook het gebruik van een gevangenis wordt overwogen, evenals de verbouwing van gebouwen tot woonruimtes.

Deze plekken zijn niet alleen voor Oekraïners om hun thuisland te ontvluchten voor de Russische inval, maar ook voor mensen uit andere landen die asiel hebben aangevraagd in Nederland. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om gebouwen te bouwen die geschikt zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen.

De komende weken moeten gebouwen klaar zijn om mensen te verwelkomen. De gebouwen worden dan ter beschikking gesteld aan de gemeenten, die de verdere opvang regelen.

Er komen 15.000 zitplaatsen beschikbaar voor gemeenten die opvang organiseren voor Oekraïners en voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Er is al lange tijd een tekort aan plaatsen voor asielzoekers omdat mensen zonder verblijfsstatus niet naar een gewone woning kunnen. Daarna verblijven ze lange tijd in asielzoekerscentra.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burke, die de afdeling Asiel van het Kabinet behandelt, hebben gemeenten tot nu toe ongeveer 27.000 zetels toegewezen aan Oekraïners, waarvan 17.000 bezet. Maar het aantal bezoekers aan Nederland neemt “gestaag” toe, stelt hij.

“We krijgen symptomen uit andere landen, bijvoorbeeld Duitsland en de grenslanden, mensen uit Oekraïne zullen blijven komen.”

READ  De prijzen van Dutch Bros in Californië zouden scherp kunnen stijgen met een minimumloon van $20, zegt analist